0
Ett kunskaps- och säkerhetsföretag sedan 1990

ID-kort | Funktioner

ID system - Programfunktioner


Funktioner
Enterprise
Express
Allmänt
Login med behörighetskontroll
Programuppdateringar online
Magnetkodning
Streckkodning
Alla typer av skrivare
Avläsning av Mifare ID
Mifare sektorkodning
Sök i databasen med läsare
Projekthantering
Note 1
 
DATABAS
Access-databas
Extern databas (SQL)
Export av foton
Import av data från textfil
Import från ODBC, SQL, AD
Export till passersystem
SQL-databas till Access-databas
 
VERKTYG
Layouteditor
Sök och ersätt
Rapporthanterare
 
PLUGIN STÖD
Canon Powershot digitalkamera
Canon EOS digitalkamera
E-pad signaturplatta

Not 1. Endast i ID Enterprise Plus

Tillbaka ...