Licensansökan

Du ansöker om frisörlicens för första gången.

   

Du har frisörlicens som du vill förnya/ersätta eller ändra sökbarhet för.

Du måste ange om detta är en ny eller en förnyelse/uppdatering av ansökan